Οι Διδάσκοντες 2011-2012

Κεραμοπλαστική:  Σταύρος Τσιμπλιαράκης

Ζωγραφική: Γιάννης Μιτζέλος
                    Στάθης Κουμιώτης
                    Μαρία Καλατζή